Start i miejsce
Rejestracja


KONFERENCJA
FORMULARZ REJESTRACYJNY

11 czerwca 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Rakowicka 27, Kraków

Oświadczam, że zapoznałem/am, zrozumiałem/am regulamin i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym, dla potrzeb niezbędnych do organizacji Konferencji "Surdus Leopolis" przez Instytut Historii Głuchych "Surdus Historicus" (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Wszystkie wydarzenia Konferencji "Surdus Leopolis" będą filmowane i fotografowane przez Organizatora.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w konferencji "Surdus Leopolis" oraz wtedy, gdy uczestnik wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu.

Mam świadomość, że organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji, a także do odwołania z przyczyn niezależnych. W przypadku odwołania konferencji "Surdus Leopolis" informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym uczestnikom na adres e-mail, a dokonane opłaty za wstęp 50% zwrócone przelewem bankowym.


Jeżeli masz pytania proszę o kontakt na email: leopolis@surdushistory.org.pl