Start i miejsce

PROGRAM

"SURDUS LEOPOLIS"

Konferencji z okazji 140 rocznicy założenia I Galicyjskiego Stowarzyszenia Głuchoniemych "Nadzieja" we Lwowie
11 Czerwca 2016 r.

10:00 – 10:20   Powitanie uczestników,
10:20 – 10:55   mgr Tomasz Adam Świderski, "Dzieje I Galicyjskiego Stowarzyszenia Głuchoniemych "Nadzieja" we Lwowie w l. 1876 – 1944"
10:55 – 11:30   mgr Marek Krzysztof Lasecki, "Artyści lwowscy do 1939 roku"
11:30 – 12:00   mgr Tomasz Adam Świderski, "Głusi w służbie Ojczyzny"
12:00 – 12:30   Dyskusja
12:30 – 12:40   Podsumowanie konferencji i zakończenie
12:40 – 13:10   Wystawa "Surdus Leopolis"
13:10 – 14:50   Przerwa
14:50 –   Spotkanie przy bramie cmentarza rakowickiego (obok kancelarii cmentarza). Zwiedzanie grobów działaczy lwowskiego środowiska głuchych
17:00 –   Spotkanie integracyjne w siedzibie Polskiego Związku Głuchych Oddziału Małopolskiego w Krakowie, przy ul. św. Jana 18


Miejsce konferencji i wystawy Surdus Leopolis: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przy ul. Rakowicka 27, Nowa Aula.

Koszt wstępu na konferencję: 35 zł. Obowiązuje zapis w Rejestracji.


Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian z przyczyn niezależnych.