Start i miejsce
Partnerzy

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) – państwowa szkoła wyższa, trzecia co do wielkości uczelnia w Krakowie, druga najstarsza w Polsce państwowa uczelnia ekonomiczna, największa uczelnia ekonomiczna w Polsce pod względem liczby studentów. Uczelnia powstała 28 maja 1925 r. jako państwowe Wyższe Studium Handlowe. W 1937 r. przekształcona w Akademię Handlową. W 1950 r. została przekształcona w Wyższą Szkołę Ekonomiczną z trzema wydziałami, a w 1974 r. uczelnia uzyskała nazwę Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Na mocy ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie uzyskała z dniem 25 sierpnia 2007 r. nazwę Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.


Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zostało utworzone w październiku 2008r. i kontynuuje działalność na rzecz studentów niepełnosprawnych zapoczątkowaną w 2002 r. przez Pełnomocnika ds. ON UEK - prof. UEK dr hab. Janinę Filek. Współpracuje z władzami Uczelni i środowiskiem akademickim na rzecz zwiększania dostępności Uczelni dla osób niepełnosprawnych. Zadaniem Biura jest udzielanie pomocy i wparcia studentom niepełnosprawnym zarówno w sprawach związanych z kształceniem jak i integracją w środowisku akademickim. Ponadto Biuro podejmuje działania mające na celu podniesienie kwalifikacji studentów na rynku pracy. Biuro zajmuje się również organizacją kursów, zajęć sportowych, obozów integracyjno-adaptacyjnych, Krakowskich Dni Integracji oraz redagowaniem Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych.
Patroni Honorowi

Creallinno

Creallinno - jesteśmy tam gdzie potrzebna jest kreatywność i innowacyjność, prowadzimy przewodnik migowy GuideSign (www.guidesign.pl), filmujemy i fotografujemy (www.renataswiderska.pl) jak i również wykonujemy tłumaczenia z/na Polskiego Języka Migowego z/na Międzynarodowy Język Migowy.

Link: www.creallinno.pl


Fundacja Echo

Strategia Fundacji polega na wzajemnym pomaganiu i współpracy. ECHO to jedna wielka rodzina. Naszym wspólnym celem jest pomoc dzieciom niedosłyszącym, stymulacja rozwoju dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz integracja ze słyszącymi rówieśnikami.

Link: www.fundacja-echo.pl


Fundacja Między Uszami

Pracujemy nad nowatorskim programem nauki języka angielskiego dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących – "ENGLISH IN HANDS". Program wykorzystuje kinestetyczne kanały zapamiętywania w miejsce bodźców słuchowych. Dodatkowo uczy podobieństw między strukturą gramatyczną języka angielskiego i Polskiego Języka Migowego (PJM).

Link: www.miedzyuszami.pl


Gallaudet Club

Udzielamy profesjonalnego wsparcia osobom niesłyszącym w każdym wieku, ich rodzinom, przyjaciołom, nauczycielom i pracodawcom. Naszą misją jest popularyzacja polskiego języka migowego i kultury Głuchych.

Link: www.migowy-krakow.plGłucha Polka potrafi

"Głucha Polka potrafi" to projekt zainspirowany serią fenomenalnych książek dla kobiet pt. "Polka potrafi" (www.ksiazkapolkapotrafi.pl). Prowadząca projektu, Iwona Krawczuk, sama jest kobietą Głuchą i jednocześnie Polką, która potrafi spełniać się osobiście i zawodowo. Jako fanka "Polek" nawiązała kontakt z ich autorka, Magdą Bębenek, czego owocem jest pierwszy w Polsce inspirujący projekt video dla osób Głuchych - w całości w języku migowym!

Link: Facebook: Głucha Polka potrafi


KARTA

Niezależna organizacja pożytku publicznego, zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku.

Link: www.karta.org.plPZG Kraków

Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski w Krakowie.

Link: http://www.pzg.krakow.pl
Sponsor


Migam to nie tylko firma technologiczna. Migam to przede wszystkim ludzie, którzy marzą o zniesieniu barier komunikacyjnych między słyszącymi i niesłyszącymi.

Nasze dotychczasowe projekty – automatyczny tłumacz KinecTranslator i usługa tłumaczeń zdalnych to tylko pierwszy krok. Marzymy o tym, by w przyszłości utworzyć m.in. centrum skupiające prace nad rozwojem technologii związanych z osobami głuchymi i językiem migowym oraz szkołę, w której wszystkie wykłady odbywają się w tym języku.

Link: www.migam.org