Start i miejsce
Biogramy

Marek Krzysztof Lasecki

Marek Krzysztof Lasecki - malarz, grafik i surdopedagog urodzony w Łodzi, obecnie mieszka w Warszawie. Absolwent Wydziału Projektowania Graficznego i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Uprawia malarstwo, rysunek, fotografia i grafik. Eksponował swoje prace na wystawach nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Obecnie pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych na Łuckiej w Warszawie. Ponadto od momentu ukończenia studiów na wspomnianej Akademii zajmuje się historią Głuchych Artystów od XIX wieku do chwili obecnej. Interesuje się zagadnieniami związanymi z artystami niesłyszącymi i ich osiągnięciami w dziedzinie sztuki profesjonalnej i amatorskiej na przełomie XIX i XX wieku.


Tomasz Adam Świderski

Głuchy od urodzenia. Magister historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła. Syn rodziców niesłyszących. Nauczyciel, surdopedagog (Instytut Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego w Warszawie). Założyciel Instytutu Historii Głuchych "Surdus Historicus". Autor publikacji z zakresu genealogii rodzinnej, historii Głuchych.