Start i miejsce
Konferencja "Surdus Leopolis"

Sto czterdzieści lat temu założono I Galicyjskie Stowarzyszenie Głuchoniemych "Nadzieja" we Lwowie, a tym samym zapoczątkowano ruch społeczny głuchych na ziemiach polskich.

Na konferencji będziemy mieć przyjemność przedstawić nie tylko historię wspomnianego stowarzyszenia, ale również sylwetki zapomnianych i zacnych działaczy lwowskiego środowiska głuchych w osobach: Juliusza Zellingera, Stefanii Gozdawa – Piotrowskiej, Antoniego Pomiana Biesiekierskiego, Alfreda de Sichelburga Garapicha.

Dumą przedwojennego środowiska głuchych był udział jego reprezentantów w obronie Lwowa podczas wojen: polsko – ukraińskiej (1918 – 1919) i polsko – bolszewickiej (1919 – 1921). Podczas konferencji będzie okazja do zapoznania się z tą piękną historią.

Skromna wystawa, towarzysząca konferencji, pozwoli uczestnikom "dotknąć" przeszłości lwowskiego środowiska głuchych.

Zwieńczeniem konferencji będzie zwiedzanie grobów na Cmentarzu Rakowickim, gdzie są pochowani m.in. jeden z niesłyszących obrońców Lwowa oraz lwowski działacz głuchych.

Obecność na konferencji będzie również złożeniem hołdu Surdus Leopolis!

Serdecznie zapraszamy!